De wereld vandaag
We leven in een wereld waarin het draait om nieuwe manieren van samenwerken. Om een andere verdeling van kosten en baten, om participatie en co-creatie. Traditioneel sectoraal beleid maakt plaats voor cross-overs tussen sectoren en disciplines. Daar ontstaan innovaties en daar ontstaan de antwoorden op de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan.

In de wereld van vandaag is geen plaats voor in beton gegoten langetermijnplannen. De toekomst wordt geschetst in dynamische kaders. Invulling van die kaders vraagt om continue sensitiviteit voor signalen uit het veld en het vermogen om aan de hand daarvan te kunnen schakelen. Daarbij zijn creativiteit, innovatief vermogen, doorzettingsvermogen en lef voorwaarden voor succes. Die woorden passen ook bij mij.

Het sleutelwoord is verbinden. Partners vinden, boeien en binden vraagt om visie en overtuigingskracht. Om een uitgebreid netwerk en het vermogen daarbinnen verbindingen te leggen. Verbinden van ambities, mensen en middelen, daar ligt de kracht van mij. In combinatie met een mentaliteit van afspraak-is-afspraak en handen-uit-de-mouwen weet ik dat keer op keer te verzilveren in concrete resultaten.

Complex krachtenveld
Binnen het complexe krachtenveld van de wereld van vandaag is vaak behoefte aan een doortastende, onafhankelijke professional die de koers uitzet en die op weg naar het doel kansen signaleert en weet te benutten. Die niet bang is om daarvoor een omweg of een pas op de plaats te maken. Die de verschillende belangen weet te onderscheiden en te bundelen tot een gemeenschappelijk perspectief. Die rol is mij op het lijf geschreven.

Sociaaleconomisch accent binnen de Triple Helix
Mijn opdrachten liggen op het snijvlak van overheid, onderwijs en bedrijfsleven (Triple Helix) en hebben vaak een sociaaleconomische of regionaal-economische insteek. Belangrijke thema’s zijn kennis & innovatie, onderwijs & arbeidsmarkt, duurzaamheid & leefomgeving.