Bent doet

Ik ben een verbindende en vindingrijke ondernemer en een strategisch denker met een sterk ontwikkeld analytisch vermogen die graag sturing aan complexe processen geeft en verantwoordelijkheid draagt. Ik zie, creëer en verzilver kansen en maak gemakkelijk de vertaalslag van visie naar realiteit. Ik bouw en onderhoud eenvoudig relaties op alle niveaus binnen relevante organisaties en schakel probleemloos tussen de bloedgroepen binnen de Triple Helix.

Ik heb ruime ervaring opgedaan en expertise ontwikkeld in het bouwen en onderhouden van vernieuwende triple- en quadrupel helix samenwerkingsverbanden gericht op uiteenlopende, vaak complexe vraagstukken en op verschillende schaalniveaus.