Bent doet

De wereld van vandaag vraagt om nieuwe concepten en innovatieve processen om die concepten te ontwikkelen en te realiseren. Daar liggen de werkzaamheden van Bent.

Concept- en procesontwikkeling
Voor Bent betekent conceptontwikkeling: samen met de opdrachtgever vorm en inhoud geven aan een nieuw gedachtegoed. Procesontwikkeling beschouwen we als een innovatieve benadering en aanpak om tot nieuwe, gedragen concepten te komen.
We denken mee over of bedenken het concept of het proces, werken scenario’s uit,  schrijven (position) papers  en projectpannen en we onderzoeken wat wenselijk en haalbaar is. En als het aan de orde is regelen we het noodzakelijke om het concept te realiseren. We vinden en verbinden bijvoorbeeld partners en vinden middelen. We zijn geen subsidie-adviseurs, maar weten voor concepten die we ontwikkelen vaak wel de juiste financiering te vinden.

Procesbegeleiding
Voor Bent betekent procesbegeleiding het voeden en ontzorgen van de opdrachtgever, die daardoor optimaal zijn kracht kan benutten. We gebruiken onze kennis, ervaring en inzichten om het doel en de weg er naar toe scherp te krijgen. Gedisciplineerd, resultaatgericht en betrokken zorgen we dat het doel vervolgens wordt bereikt.