Bent werkt

Directeur Delta Platform

2015 – heden

Vandaag de deltaprofessionals opleiden waar morgen vraag naar is. Dat is waar het Delta Platform voor staat. Het platform verbindt eigenaren van complexe deltavraagstukken met experts van hogescholen, universiteiten, kennisinstituten, bedrijven en overheden. Door een integrale benadering ontstaan nieuwe inzichten en kennis, die direct terugvloeien in het delta-onderwijs. Het Delta Platform is daarmee een katalysator voor internationale delta-innovaties en een living lab voor onderzoekers, docenten en studenten.

Kwartier-makend directeur Centre of Expertise Water & Energy

2017-2018

HZ University off Applied Sciences (HZ) heeft als penvoerder binnen een consortium van hogescholen het nationaal Centre of Expertise Energy & Water (o.a. (Offshore Wind) opgezet. Aanleiding daarvoor is de snel groeiende vraag naar offshore wind-professionals in het algemeen en binnen de Zuidwestelijke Delta in het bijzonder. Met name de ontwikkelingen rondom de windparken Borssele I en II versterken de noodzaak om vanuit de regio goed opgeleide professionals aan te bieden.

Procesmanager Centre of Expertise Delta Technology

2015 – 2018

HZ University of Applied Sciences werkt als penvoerder samen met Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Van Hall Larenstein binnen het Centre of Expertise Delta Technology.

De belangrijkste doelstelling van het Centre of Expertise Delta Technology is bijdragen aan de human capital agenda; het hoogwaardig opleiden van brede deltaprofessionals. Dit doet zij door binnen het HBO diverse activiteiten te organiseren, die ervoor zorgen dat het onderwijs en het praktijkgericht onderzoek in Nederland op het gebied van deltatechnologie aan de wereldtop blijven. Overheden en bedrijfsleven en de internationale gemeenschap kunnen profiteren van blijvende en groeiende kennis en vakmanschap.