Bent werkt

Directeur Green Techport Brabant (december 2021 – heden)

Het betreft een door ZLTO en provincie Noord-Brabant geïnitieerd, nieuw op te zetten samenwerkingsverband van ondernemers, overheden onderwijs- en kennisinstellingen gericht op kennis, innovaties en human capital ten behoeve van een duurzame en vitale tuinbouwsector in Brabant. Als directeur ben ik verantwoordelijk voor het inrichten, succesvol op de kaart zetten en uitbouwen van Green TechPort Brabant tot een goed functionerende en erkende, duurzaam gefinancierde netwerkorganisatie waarbinnen partners nauw samenwerken.

 

Interim programmamanager Water Regieorgaan SIA (september 2021 – heden)

Regieorgaan SIA bevordert de kwaliteit en de impact van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen. Dit doet Sia door onderzoek te financieren en de samenwerking tussen hogescholen, het bedrijfsleven en publieke instellingen te stimuleren Regieorgaan SIA is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Regieorgaan SIA heeft meerdere rollen waaronder die van “ontwikkelaar en deelnemer aan (inter)nationale thematische programmering van onderzoek en innovatie”. Deze rol is in relatief nieuw. Als interim programmamanager Water ben ik verantwoordelijk voor het versterken van de positie van het hbo praktijkgericht onderzoek binnen de kennisketen water. Daartoe bekleed ik onder ander de posities voorzitter Stuurgroep Human Capital Innovation en lid Programmacommissie Deltatechnologie van de Topsector Water & Maritiem.

 

Directeur Delta Platform (2015 – september 2021)

Delta Platform is een nationaal publiek-privaat partnerschap voor complexe watervraagstukken met HZ University of Applied Sciences als penvoerder. Delta Platform ontwikkelt in heel Nederland living labs waar hbo praktijkgericht onderzoek als vliegwiel fungeert om vragen zo direct mogelijk naar toepasbare kennis en inzichten te leiden en op marktbehoefte afgestemde curricula te ontwikkelen.

Als directeur was ik medeverantwoordelijk voor het uitwerken, opzetten en uitbouwen van het concept tot een goed functionerend structureel gefinancierd samenwerkingsverband. Momenteel is Delta Platform een strategische alliantie van onder andere HZ University of Applied Sciences, Hogeschool Van Hall Larenstein, RWS, Staf Deltacommissaris, Wereld Natuur Fonds, Deltares, de provincie Zeeland, Ecoshape, NIOZ en Wageningen Marine Research. De financiering voor tenminste 4 en waarschijnlijk 8 jaar is gegarandeerd en Delta Platform is inmiddels een nationaal herkend en erkend orgaan dat onder andere deel uitmaakt van de Groeifondsaanvraag NL 2120 van de ministeries I&W en LNV van 330 miljoen euro.